[Privat]

Beskrivelse: [Privat]
Rom: Vangsvegen 73 - Kirkebakken
Starttid: 09:00:00 - torsdag 26 april 2018
Lengde: 5 timer
Sluttid: 14:00:00 - torsdag 26 april 2018
Type reservasjon: Intern
Reservert av: [Privat]
Modified by: [Privat]
Sist endret: 12:28:03 - tirsdag 24 april 2018
Repetisjon: ingen
Endre reservasjon
Slett reservasjon
Kopier reservasjon